Zarz.: 44/XV R/2016

zm.: 68/XV R/2018

ARCHIWALNE - z zastrzeżeniem, że postępowania nostryfikacyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych

 

Zarządzenie nr 44/XV R/2016

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 25 maja 2016 r.

 

w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą”

 

tekst pierwotny do pobrania

Regulamin

załącznik nr 1 - umowa

załącznik nr 2 - zaświadczenie

załącznik nr 3 - opłata za postępowanie

--------------------------------------------------------------

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik nr 1 - Regulamin

załącznik nr 1 do Regulaminu - umowa

załącznik nr 2 do Regulaminu - zaświadczenie

załącznik nr 3 do Regulaminu - opłata za postępowanie

załącznik nr 2 - klauzula informacyjna