Zarządzenie nr 121/XV R/2017

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 20 listopada 2017 roku

 

w sprawie wysokości stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wypłacanego ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018

 

tekst do pobrania