Zarz. 123/XV R/2017

zm.: 42/XV R/2019, 92/XV R/2020, 113/XVI R/2021

 

Zarządzenie nr 123/XV R/2017       

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2017 r.

 

w sprawie organizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM)

 

tekst pierwotny do pobrania

załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2 - porozumienie - program zajęć

załącznik nr 3 - wykaz zaliczeń


 

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy

załącznik do formularza - klauzula informacyjna

załącznik nr 2 - porozumienie - program zajęć

załącznik nr 3 - wykaz zaliczeń