ARCHIWALNE (uchylone zarządzeniem nr 200/XV R/2019)

 

Zarządzenie nr 129/XV R/2017

 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 z dnia 20 grudnia 2017 r.


w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uprawnionych do umorzenia przez bank pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego

 

tekst do pobrania

załącznik nr 1 - lista rankingowa

załącznik nr 2 - lista rankingowa z wyodrębnieniem grup uprawnionych do umorzenia

załącznik nr 3 - wniosek o wydanie zaświadczenia

załącznik nr 4 - zaświadczenie