ARCHIWALNE - uchylone zarządzeniem nr 174/XV R/2019

Zarządzenie nr  131/XV R/2017

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 20 grudnia 2017 roku

 

w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną UMW rozpraw doktorskich bronionych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

 

tekst do pobrania

załącznik nr 1 - oświadczenie autora

załącznik nr 2 - wzór umowy licencyjnej

załącznik nr 3 - zaświadczenie