Zarz.: 133/XV R/2017

zm.: 62/XV R/2019, 69/XV R/2020

 

Zarządzenie nr 133/XV R/2017

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

w sprawie  powołania Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na kadencję 2018─2020

 

tekst pierwotny do pobrania

załącznik nr 1 - Regulamin

załącznik nr 2 - zasady finansowania i obsługi administracyjnej


tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik nr 1 - Regulamin

załącznik nr 2 - zasady finansowania i obsługi administracyjnej