ARCHIWALNE - uchylone zarządzeniem 62/XV R/2020

Zarządzenie nr 136/XV R/2017

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

w sprawie zasad przyznania i wypłacenia nauczycielom akademickim pełniącym funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego dodatku specjalnego od roku 2018

 

tekst do pobrania

załącznik nr 1 - ocena wykonywania obowiązków przez opiekuna roku

załącznik nr 2 - ocena wykonywania obowiązków przez adiunkta dydaktycznego