ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 140/XV R/2017

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

w sprawie zmian w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych – polityce rachunkowości

 

tekst to pobrania