Zarz.: 34/XV R/2018

zm.: 44/XV R/2018, 51/XV R/2018

             Zarządzenie nr 34/XV R/2018

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 28 lutego 2018 r.

 

w sprawie podziału roku akademickiego 2018/2019

 

tekst pierwotny do pobrania

załącznik

-----------------------------------------------------------------

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik