Zarządzenie nr 161/XV R/2018

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 7 grudnia 2018 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego określenia wysokości i terminów wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne od roku akademickiego 2015/2016 związanych z kształceniem studentów (obywateli polskich i cudzoziemców), uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych oraz wzorów umów o odpłatności za usługi edukacyjne doktorantów, porozumień do umów i wniosków

 

tekst do pobrania

załącznik nr 1 - wzór umowy - stacjonarne studia doktoranckie

załącznik nr 2 - klauzula informacyjna