ARCHIWALNE - utraciło moc zarządzeniem nr 127/XV R/2019

 

Zarządzenie nr 165/XV R/2018

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2018 r.


w sprawie ustalenia wzorów wniosków i decyzji, o których mowa w „Regulaminie studiów”

 

tekst do pobrania

Załącznik nr 1 - wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiów;
Załącznik nr 2 - wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiów w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 3 – wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Rozkładu Zajęć;
Załącznik nr 4 - wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Rozkładu Zajęć w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 5 – wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy;
Załącznik nr 5a – wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 5b – Decyzja dziekana – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wpis warunkowy;
Załącznik nr 5c – Decyzja dziekana – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wpis warunkowy w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 5d – Decyzja rektora – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wpis warunkowy na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa;
Załącznik nr 5e - Decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na wpis warunkowy na podstawie art. 138 §2 kpa;
Załącznik nr 6 – wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku;
Załącznik nr 6a - wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 6b– Decyzja dziekana – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku;
Załącznik nr 6c – Decyzja dziekana – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 6d – decyzja rektora – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa;
Załącznik nr 6e decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na powtarzanie semestru/roku na podstawie art. 138 §2 kpa;
Załącznik nr 7 – wniosek o udzielenie urlopu;
Załącznik nr 7a – wniosek o udzielenie urlopu w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 7b – Decyzja dziekana – udzielenie/nie udzielenie urlopu;
Załącznik nr 7c – Decyzja dziekana – udzielenie/nieudzielenie urlopu w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 7d – Decyzja rektora – udzielenie/nieudzielenie urlopu na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa;
Załącznik nr 7e – Decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o nieudzieleniu urlopu na podstawie art. 138 §2 kpa;
Załącznik nr 8 – wniosek o wyrażenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni;
Załącznik nr 8a - wniosek o wyrażenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 8b – Decyzja dziekana – udzielenie/nie udzielenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni;
Załącznik nr 8c - Decyzja dziekana – udzielenie/nie udzielenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 8d – Decyzja rektora – udzielenie/nieudzielenie zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa;
Załącznik nr 8e – Decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o nieudzieleniu zgody na realizację części programu studiów na innej uczelni na podstawie art. 138 §2 kpa;
Załącznik nr 9 – wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
Załącznik nr 9a - wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 9b – Decyzja dziekana – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie;
Załącznik nr 9c – Decyzja dziekana – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 9d – Decyzja rektora – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie na inne podstawie niż art. 138 §2 kpa;
Załącznik nr 9e – Decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu zgody na przeniesienie na podstawie art. 138 §2 kpa;
Załącznik nr 10 – Decyzja dziekana o skreśleniu z listy studentów;
Załącznik nr 10a – Decyzja dziekana o skreśleniu z listy studentów w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 10b – Decyzja rektora o skreśleniu/nie skreśleniu z listy studentów na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa;
Załącznik nr 10c – Decyzja rektora o uchyleniu decyzji dziekana o skreśleniu z listy studentów na podstawie art. 138 §2 kpa;
Załącznik nr 11 – zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów;
Załącznik nr 11a – zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 12 – wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów;
Załącznik nr 12a – wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 12b – Decyzja dziekana – wyrażenie zgody na wznowienie studiów;
Załącznik nr 12c – Decyzja dziekana – wyrażenie zgody na wznowienie studiów w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 12d – Decyzja dziekana – niewyrażenie zgody na wznowienie studiów;
Załącznik nr 12e – Decyzja dziekana – niewyrażenie zgody na wznowienie studiów w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 12f – Decyzja rektora – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wznowienie studiów na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa;
Załącznik nr 12g – Decyzja rektora – uchylenie decyzji dziekana o niewyrażeniu gody na wznowienie studiów na podstawie art. 138 §2 kpa;
Załącznik nr 13 – oświadczenie strony o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania od decyzji dziekana;
Załącznik nr 13a – oświadczenie strony o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania od decyzji dziekana w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 14 – karta obiegowa;
Załącznik nr 15 – wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów;
Załącznik nr 15a – wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 16 – zaświadczenie o ukończeniu studiów;
Załącznik nr 16a – zaświadczenie o ukończeniu studiów w tłumaczeniu na język angielski;
Załącznik nr 17 – rejestr wydawanych zaświadczeń o ukończeniu studiów.