Zarz.: 169/XV R/2018

zm.: 28/XV R/2019

ARCHIWALNE - obowiązuje zarządzenie 222/XVI R/2021

Zarządzenie nr 169/XV R/2018

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

w sprawie organizacji procesu sprawozdawczego i podziału zadań w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w Uczelni

 

tekst pierwotny do pobrania

załącznik nr 1 - podział zadań sprawozdawczych

załącznik nr 2 - tryb i terminy składania potwierdzeń i oświadczeń wewnętrznych

załącznik nr 3 - procedura nadawania / zawieszania / zmiany uprawnień

załącznik nr 3a - wniosek - nadanie / zawieszenie / zmiana uprawnień

załącznik nr 3b - rejestr uprawnień

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik nr 1 - podział zadań sprawozdawczych

załącznik nr 2 - tryb i terminy składania potwierdzeń i oświadczeń wewnętrznych

załącznik nr 3 - procedura nadawania / zawieszania / zmiany uprawnień

załącznik nr 3a - wniosek - nadanie / zawieszenie / zmiana uprawnień

załącznik nr 3b - rejestr uprawnień