Zarz.: 170/XV R/2018

zm.: 66/XV R/2019

Zarządzenie nr 170/XV R/2018

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za granicą

 

tekst pierwotny do pobrania

Regulamin

załącznik nr 1 do Regulaminu - umowa

załącznik nr 2 do Regulaminu - zaświadczenie


tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

Regulamin

załącznik nr 1 do Regulaminu - umowa

załącznik nr 2 do Regulaminu - zaświadczenie