Zarz. 175/XV R/2018

zm.: 24/XV R/2019, 107/XV R/2019

Zarządzenie nr 175/XV R/2018

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2018 roku

 

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu projektu pn. „Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”

 

tekst pierwotny do pobrania

-----------------------------------------------------------------------------

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik - Regulamin

załączniki do Regulaminu:

zał. 1_2 - formularz zgłoszeniowy dla zadania nr 2

zał. 1_3 - formularz zgłoszeniowy dla zadania nr 3

zał. 1_4 - formularz zgłoszeniowy dla zadania nr 4

zał. 1_5 - formularz zgłoszeniowy dla zadania nr 5

zał. 1_6 - formularz zgłoszeniowy dla zadania nr 6

zał. 1_7 - formularz zgłoszeniowy dla zadania nr 7

zał. 1_9 - formularz zgłoszeniowy dla zadania nr 9

zał. 2 - deklaracja uczestnctwa w projekcie

zał. 3 - oświadczenie uczestnika

zał. 4 - umowa uczestnictwa w projekcie

zał. 5 - umowa stypendialna

zał. 6 - standardy kosztów działań

zał. 7_5 - formularz indyw. harmon. - zadanie nr 5

zał. 7_6 - formularz indyw. harmon. - zadanie nr 6

zał. 7_9 - formularz preferencji szkoleniowych - zadanie nr 9

zał. 8_5 - sprawozdanie - załącznik nr 5

zał. 8_6 - sprawozdanie - załącznik nr 6

zał. 9 - umowa trójstronna o stażu studenckim

zał. 10 - dziennik stażu

zał. 11 - upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

zał. 12 - klauzula informacyjna

zał. 13 - wniosek o pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu