ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 176/XV R/2018

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

w sprawie zmian w „Regulaminie przyznawania i wypłacania uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych”

 

tekst do pobrania

załącznik