Polecenie służbowe nr 6/XVI R/2020

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie obowiązku przekazywania informacji o zawartych przez Uczelnię umowach cywilnoprawnych

 

tekst do pobrania