Uchwała nr 11/2021

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 25 października 2021 r.


w sprawie zaopiniowania przez Radę Uczelni propozycji zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

tekst uchwały do pobrania

załącznik