Uchwała 2090/2019

zm.: 2114/2020, 2132/2020, 2137/2020, 2149/2020, 2150/2020, 2168/2020, 2175/2020, 2219/2020, 2228/2020, 2240/2020, 2316/2021, 2320/2021

Tekst jednolity - uchwała 2349/2021

Uchwała Nr 2090

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 18 grudnia 2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i przyjęcia jednolitego tekstu statutu

 

tekst pierwotny do pobrania

Załącznik - Statut - tekst jednolity

załącznik nr 1 - wizerunek godła

załącznik nr 2 - hymn

załącznik nr 3 - karta do głosowania wyrażająca stanowisko członka organu kolegialnego

załącznik nr 4 - karta do głosowania dla celów wyboru kandydata

załącznik nr 5 - zasady zwoływania posiedzeń i pracy organów kolegialnych

załącznik nr 6 - Regulamin przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

załącznik nr 7 - Regulamin wyborów


tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

Załącznik - Statut - tekst obowiązujący

załącznik nr 1 - wizerunek godła

załącznik nr 2 - hymn

załącznik nr 3 - karta do głosowania wyrażająca stanowisko członka organu kolegialnego

załącznik nr 4 - karta do głosowania dla celów wyboru kandydata

załącznik nr 5 - zasady zwoływania posiedzeń i pracy organów kolegialnych

załącznik nr 6 - Regulamin przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

załącznik nr 7 - Regulamin wyborów