Uchwała 2299/2021

sprostowana uchwałą 2340/2021

Uchwała Nr 2299

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 28 kwietnia 2021 r.


w sprawie zmiany warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2021/2022

 

tekst pierwotny uchwały do pobrania


 tekst uchwały po sprostowaniu