Uchwała Nr 2363

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich w okresie oceny rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2022 roku

 

tekst uchwały do pobrania

załącznik - Regulamin

załącznik nr 1 do Regulaminu - arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie badawczo-dydaktycznej na stanowisku profesor, profesor uczelni, profesor wizytujący, adiunkt, asystent

załącznik nr 2 do Regulaminu - arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie badawczej na stanowisku profesor, profesor uczelni, profesor wizytujący, adiunkt, asystent

załącznik nr 3 do Regulaminu - arkusz oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie dydaktycznej na stanowisku profesor, profesor uczelni, profesor wizytujący, adiunkt, asystent, starszy wykładowca, wykładowca, instruktor, lektor

załącznik nr 4 do Regulaminu - kryteria i skala oceny bezpośredniego przełożonego

załącznik nr 5 do Regulaminu - wzór informacji o ocenie studentów

załącznik nr 6 do Regulaminu - wzór oświadczenia o przestrzeganiu przepisów prawa autorskiego, praw pokrewnych, a także przepisów prawa własności przemysłowej