Zarz.: 125/XV R/2019

   zm. 191/XVI R/2021

Zarządzenie nr 125/XV R/2019

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 11 września 2019 r.w sprawie wprowadzenia „Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”

 

tekst pierwotny zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 - Regulamin

załącznik nr 1a - Protokół zniszczeń i braków w wyposażeniu

załącznik nr 1b - Decyzja o wykwaterowaniu

załącznik nr 1c - uchylony

załącznik nr 1d - Regulamin świetlicy studenckiej


tekst obowiązujący zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 - Regulamin

załącznik nr 1a - Protokół zniszczeń i braków w wyposażeniu

załącznik nr 1b - Decyzja o wykwaterowaniu

załącznik nr 1c - uchylony

załącznik nr 1d - Regulamin świetlicy studenckiej