Zarz. 160/XVI R/2021

zm.: 252/XVI R/2021

Od roku akademickiego 2022/2023 obowiązują wzory wprowadzone zarządzeniem nr 180/XVI R/2022

 

Zarządzenie nr 160/XVI R/2021

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 9 lipca 2021 r.


w sprawie ustalenia wzorów wniosków i decyzji, o których mowa w „Regulaminie studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022”

 

tekst zarządzenia do pobrania

Wzory druków: - UWAGA - obowiązujące wzory druków zamieszczone są w dolnej części strony

Załącznik nr 1 – wniosek o udzielenie urlopu

Załącznik nr 2 - wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiów

Załącznik nr 3 – wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Rozkładu Zajęć

Załącznik nr 4 – wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy

Załącznik nr 5 – wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku

Załącznik nr 6 - Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Załącznik nr 6a - Decyzja dziekana – wyrażenie zgody na przeniesienie

Załącznik nr 6b – Decyzja dziekana – niewyrażenie zgody na przeniesienie

Załącznik nr 6c – Decyzja rektora – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa

Załącznik nr 6d – Decyzja rektora – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie (dot. studenta będącego cudzoziemcem)

Załącznik nr 7 – zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów

Załącznik nr 7a – Decyzja dziekana o skreśleniu z listy studentów

Załącznik nr 7b – Decyzja rektora o skreśleniu/nie skreśleniu z listy studentów na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa

Załącznik nr 8 – wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów

Załącznik nr 8a – Decyzja dziekana – wyrażenie zgody na wznowienie studiów

Załącznik nr 8b – Decyzja dziekana – niewyrażenie zgody na wznowienie studiów

Załącznik nr 8c – Decyzja rektora – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wznowienie studiów na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa

Załącznik nr 9 - Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę formy studiów

Załącznik nr 10 – wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów

Załącznik nr 10a – zaświadczenie o ukończeniu studiów dla absolwentów Wydziału: Lekarskiego, Lekarsko – Stomatologicznego, Nauk o Zdrowiu

Załącznik 10b – zaświadczenie o ukończeniu studiów dla absolwentów Wydziału Farmaceutycznego

Załącznik nr 10c – rejestr wydawanych zaświadczeń o ukończeniu studiów

Załącznik nr 11 - Karta obiegowa


 

tekst obowiązujący zarządzenia do pobrania

Obowiązujące wzory druków:

Załącznik nr 1 – wniosek o udzielenie urlopu

Załącznik nr 2 - wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiów

Załącznik nr 3 – wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Rozkładu Zajęć

Załącznik nr 4 – wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy

Załącznik nr 5 – wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku

Załącznik nr 6 - Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Załącznik nr 6a - Decyzja dziekana – wyrażenie zgody na przeniesienie

Załącznik nr 6b – Decyzja dziekana – niewyrażenie zgody na przeniesienie

Załącznik nr 6c – Decyzja rektora – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa

Załącznik nr 6d – Decyzja rektora – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie (dot. studenta będącego cudzoziemcem)

Załącznik nr 7 – zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów

Załącznik nr 7a – Decyzja dziekana o skreśleniu z listy studentów

Załącznik nr 7b – Decyzja rektora o skreśleniu/nie skreśleniu z listy studentów na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa

Załącznik nr 8 – wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów

Załącznik nr 8a – Decyzja dziekana – wyrażenie zgody na wznowienie studiów

Załącznik nr 8b – Decyzja dziekana – niewyrażenie zgody na wznowienie studiów

Załącznik nr 8c – Decyzja rektora – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wznowienie studiów na innej podstawie niż art. 138 §2 kpa

Załącznik nr 9 - Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę formy studiów

Załącznik nr 10 – wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów

Załącznik nr 10a – zaświadczenie o ukończeniu studiów dla absolwentów Wydziału: Lekarskiego, Lekarsko – Stomatologicznego, Nauk o Zdrowiu

Załącznik 10b – zaświadczenie o ukończeniu studiów dla absolwentów Wydziału Farmaceutycznego

Załącznik nr 10c – rejestr wydawanych zaświadczeń o ukończeniu studiów

Załącznik nr 11 - Karta obiegowa