Zarz. 194/XVI R/2021

zm.: 11/XVI R/2022, 78/XVI R/2022

Zarządzenie nr 194/XVI R/2021

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 20 sierpnia 2021 r.


w sprawie wprowadzenia „Procedury składania wniosków o zmianę stanowiska nauczyciela akademickiego bez postępowania konkursowego w ramach trwającego stosunku pracy”

 

tekst pierwotny zarządzenia do pobrania

załącznik - Procedura

załącznik 1 - wniosek o zmianę stanowiska bez postępowania konkursowego

załącznik 2 - tabela stanowisk

załącznik 3 - formularz (potwierdzenie dorobku naukowego)


tekst obowiązujący zarządzenia do pobrania

załącznik - Procedura

załącznik 1 - wniosek o zmianę stanowiska bez postępowania konkursowego

załącznik 2 - uchyla się

załącznik 3 - formularz (potwierdzenie dorobku naukowego)