Zarz.: 57/XIV R/2009
zm.: 103/XV R/2018
ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 57/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2009 r.


w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej

 

tekst pierwotny do pobrania

----------------------------------------------------------------------

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania