ARCHIWALNE - uchylone zarządzeniem nr 253/XVI R/2020

Zarządzenie nr 136/XV R/2018

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 15 listopada 2018 roku

 

w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej, a także doktorantów, na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

 

tekst do pobrania

załącznik nr 1 - oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinach naukowych

załącznik nr 2 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

załącznik nr 3 - oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową

załącznik nr 4 - oświadczenie - upoważnienie do wykazania osiągnięć w procesie ewaluacji (w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją wyłącznie w Uczelni)

załącznik nr 5 - oświadczenie - upoważnienie do wykazania osiągnięć w procesie ewaluacji (w przypadku wskazania dwóch dyscyplin oraz / lub prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją w więcej niż jednym podmiocie)