Zarz: 164/XV R/2018

zm.: 26/XV R/2019

ARCHIWALNE - uchylone zarządzeniem nr 84/XV R/2020

 

Zarządzenie nr 164/XV R/2018

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 12 grudnia 2018 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu działania, finansowania i rozwiązywania uczelnianych organizacji studenckich i stowarzyszeń działających w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

 

tekst pierwotny do pobrania

Regulamin - tekst pierwotny


tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

Regulamin - tekst obowiązujący

Obowiązujące załączniki do Regulaminu:

załącznik nr 1 - zgłoszenie

zalącznik nr 2 - lista członków

załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące danych osobowych

załącznik nr 4a  - zmiana zarządu

załącznik nr 4b - zmiana regulaminu

załącznik nr 4c - zmiana nazwy

załącznik nr 4d - zmiana siedziby

załącznik nr 5 - wniosek o powołanie opiekuna

załącznik nr 6 - wniosek o odwołanie opiekuna

załącznik nr 7 - wniosek o aktualizację

załącznik nr 8 - sprawozdanie merytoryczne z działalności

załącznik nr 9 - plan organizacji wydarzeń

załącznik nr 10 - oświadczenie dotyczące działalności w stowarzyszeniu

załącznik nr 11 - wniosek o przyznanie środków

załącznik nr 12 - preliminarz

załącznik nr 13 - wniosek o zgodę na organizację wydarzenia

załącznik nr 14 - sprawozdanie finansowe organizacji

załącznik nr 15 - roczne sprawozdanie finansowe samorządu

załącznik nr 16 - wniosek o refundację biletów

załącznik nr 17 - rewers wypożyczenia

załącznik nr 18 - protokół z wręczenia nagród

załącznik nr 19 - zawiadomienie o zawieszeniu/rozwiązaniu

załącznik nr 20 - zgłoszenie o prowadzeniu działalności