Zarządzenie nr 174/XV R/2018

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2018 r.

 

w sprawie wysokości dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego w roku 2019

 

tekst do pobrania

załącznik