Uchwała Nr 2158

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku lekarsko-dentystycznego, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019

 

tekst do pobrania

załącznik nr 1 - studia polskojęzyczne

załącznik nr 2 - studia anglojęzyczne

 

Uwaga - uchwała została zmieniona:

- uchwałą nr 2206/2020

- uchwałą nr 2344/2021 (poprawienie błędów pisarskich)