Uchwała 2169/2020

zmiana: uchwała 2284/2021; uchwała 2299/2021

Uchwała Nr 2169

Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 27 maja 2020 r.

 

w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2021/2022

 

tekst pierwotny do pobrania

załącznik nr 1 - jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, w języku polskim, obowiązujące obywateli polskich, na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji, analityce medycznej

załącznik nr 2 - stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim, obowiązujące obywateli polskich, na kierunkach: fizjoterapia – jednolite studia magisterskie; pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne i dietetyka – studia pierwszego stopnia; pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka i zdrowie publiczne – studia drugiego stopnia

załącznik nr 3 - stacjonarne, w języku polskim, obowiązujące cudzoziemców przyjmowanych na podstawie decyzji Ministra Zdrowia

załącznik nr 4 - stacjonarne i niestacjonarne, obowiązujące cudzoziemców, prowadzone w języku polskim

załącznik nr 5 - stacjonarne, jednolite magisterskie, prowadzone w języku angielskim  


tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik nr 1 - jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, w języku polskim, obowiązujące obywateli polskich, na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji, analityce medycznej

załącznik nr 2 - stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim, obowiązujące obywateli polskich, na kierunkach: fizjoterapia – jednolite studia magisterskie; pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne i dietetyka – studia pierwszego stopnia; pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka i zdrowie publiczne – studia drugiego stopnia

załącznik nr 3 - stacjonarne, w języku polskim, obowiązujące cudzoziemców przyjmowanych na podstawie decyzji Ministra Zdrowia

załącznik nr 4 - stacjonarne i niestacjonarne, obowiązujące cudzoziemców, prowadzone w języku polskim

załącznik nr 5 - stacjonarne, jednolite magisterskie, prowadzone w języku angielskim