Zarządzenie nr 299/XVI R/2021

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 30 grudnia 2021 r.


w sprawie utworzenia Biura Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów oraz Centrum Kultury Jakości Kształcenia, zmian w strukturze wewnętrznej Działu Spraw Studenckich i Działu Organizacji Dydaktyki oraz zmian w „Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”

 

tekst zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 - karta Biura Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów

załącznik nr 2 - karta Centrum Kultury Jakości Kształcenia

załącznik nr 3 - karta Działu Spraw Studenckich

załącznik nr 4 - karta Działu Organizacji Dydaktyki