Zarządzenie nr 96/XVI R/2022

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 20 maja 2022 r.


w sprawie zmiany nazwy Działu Marketingu, likwidacji Zespołu ds. komunikacji w Biurze Rektora oraz zmian w „Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”

 

tekst zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 - karta Biura Rektora

załącznik nr 2 - karta Działu Komunikacji i Marketingu