Zarz: 20/XIII R/2004
zm: 10/XIV R/2007, 95/XIV R/2007, 96/XV R/2012, 287/XVI R/2020, 80/XVI R/2022

 


Zarządzenie nr 20/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 8 kwietnia 2004 r.


w sprawie instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Akademii Medycznej we Wrocławiu


tekst pierwotny do pobrania

tekst obowiązujący do pobrania

Załącznik 1 - instrukcja kancelaryjna (obowiązująca do dnia 1 maja 2022 r. - od dnia 2 maja 2022 r. obowiązuje Instrukcja Kancelaryjna wprowadzona zarządzeniem nr 80/XV R/2022)

Załącznik 2 - instrukcja - organizacja i zakres działania archiwum

Załącznik 3 - jednolity rzeczowy wykaz akt (obowiązujący do dnia 31 grudnia 2020 r. - od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje jednolity rzeczowy wykaz akt wprowadzony zarządzeniem nr 287/XVI R/2020)

Dodatkowa strona (1a) do Wykazu rzeczowego akt

 

UWAGA

- od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje jednolity rzeczowy wykaz akt wprowadzony zarządzeniem nr 287/XVI R/2020.

Sprawy wszczęte, a nie zakończone do dnia wejścia w życie zarządzenia 287/XVI R/2020,prowadzone są do czasu zakończenia pod dotychczasowym znakiem sprawy.

- od dnia 2 maja 2022 r. obowiązuje Instrukcja Kancelaryjna wprowadzona zarządzeniem nr 80/XV R/2022