Zarz: 20/XIII R/2004
zm: 10/XIV R/2007, 95/XIV R/2007, 96/XV R/2012, 287/XVI R/2020

 


Zarządzenie nr 20/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 8 kwietnia 2004 r.


w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Akademii Medycznej we Wrocławiu i jednolitego rzeczowego wykazu akt


tekst pierwotny do pobrania

tekst obowiązujący do pobrania

Załącznik 1 - instrukcja kancelaryjna

Załącznik 2 - instrukcja - organizacja i zakres działania archiwum

Załącznik 3 - jednolity rzeczowy wykaz akt

Dodatkowa strona (1a) do Wykazu rzeczowego akt

 

UWAGA - od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje jednolity rzeczowy wykaz akt wprowadzony zarządzeniem nr 287/XVI R/2020.

Sprawy wszczęte, a nie zakończone do dnia wejścia w życie zarządzenia 287/XVI R/2020,prowadzone są do czasu zakończenia pod dotychczasowym znakiem sprawy.